RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Doseringen en nuclidengebruik bij nucleair diagnostisch onderzoek : Inventarisatie gegevens 2008

Dosages and use of different nuclides in diagnostic nuclear medicine imaging

Publiekssamenvatting

De doseringen van Nederlandse ziekenhuizen bij nucleair geneeskundig onderzoek zijn gemiddeld genomen in lijn met de aanbevelingen van de Nederlandse Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde (NVNG). Bij onderzoek naar de hartfunctie ligt de dosering iets boven de aanbevolen waarden, maar voor PET is de dosering in de praktijk gemiddeld 40 procent lager dan aanbevolen. In Nederland wordt per verrichting gemiddeld minder radioactieve stof toegediend dan in Duitsland en de Verenigde Staten, en iets meer dan in het Verenigd Koninkrijk.
Dit blijkt uit de Enquête Beeldvormende Diagnostiek over 2008. Deze enquête wordt jaarlijks afgenomen en bevatte voor dat jaar extra vragen over de doseringen en gebruikte nucliden in de nucleaire geneeskunde. Deze gegevens geven in combinatie met het aantal onderzoeken een nauwkeuriger inzicht in de stralingsdosis voor patiënten door nucleaire geneeskunde. Voor 2008 wordt nu een dosis berekend van 0,095 millisievert per inwoner, wat 12 procent hoger is dan berekend met de tot nu toe beschikbare gegevens. De stralingsdosis door nucleaire geneeskunde draagt voor bijna 12 procent bij aan de totale dosis door medische diagnostiek.
Door leveringsproblemen met het nuclide technetium-99m meldt één ziekenhuis dat het in 2008 gedeeltelijk is overgestapt op thallium-201. Dit brengt een beduidend hogere stralingsdosis voor de patiënt met zich mee dan technetium-99m. De leveringsproblemen ontstonden door de tijdelijke sluiting van de reactor in Petten, een van de voornaamste leveranciers van technetium-99m in de wereld. In hoeverre dat in andere ziekenhuizen aan de orde is geweest, maakt de enquête niet duidelijk.
 

Home / Documenten en publicaties / Doseringen en nuclidengebruik bij nucleair diagnostisch onderzoek : Inventarisatie gegevens 2008

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu