RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Copper intake in young children : Dutch National Food Consumption Survey-Young Children

Koperinname bij jonge kinderen : Voedselconsumptiepeiling jonge kinderen 2005/2006

Publiekssamenvatting

De koperinname bij peuters en kleuters, zoals gerapporteerd in het RIVM rapport 'Dutch National Food Consumption Survey - Young Children 2005/2006', was overschat. Hoge koperwaardes van bepaalde chocoladeproducten verklaren deze hoge inschatting. Op basis van nieuw beschikbare analyses, concluderen wij dat de koperwaardes van chocoladebroodbeleg tot op heden erg overschat waren. Gebaseerd op de nieuwe koperwaardes is de koperinname van kinderen tussen de 4 en 6 jaar niet langer boven de maximaal aanvaardbare bovengrens van inneming. Nog maar een klein percentage van de kinderen tussen de 2 en 3 jaar heeft nog een koperinname boven de maximaal aanvaardbare bovengrens van inneming (9% van de jongens en 7% van de meisjes). Deze percentages zijn aanzienlijk lager vergeleken met de vorige berekeningen van de koperinname (48% van de jongens en 37% van de meisjes). Deze resultaten benadrukken de noodzaak voor actuele en betrouwbare gegevens voor het Nederlands Voedingsstoffenbestand (NEVO).
 

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Copper intake in young children : Dutch National Food Consumption Survey-Young Children

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu