RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Meldingen van milieugerelateerde gezondheidsklachten bij GGD'en. Inventarisatie 2007-2008

Environmental Health Enquiries at the Municipal Health Authorities 2007-2008

Publiekssamenvatting

De meeste milieugerelateerde gezondheidsklachten die worden gemeld bij gemeentelijke gezondheidsdiensten (GGD'en) gaan over het binnenmilieu en komen vooral uit huurwoningen. Als grootste boosdoeners van de klachten over het binnenmilieu worden schimmels, ventilatie en vocht aangewezen.
De meest genoemde klacht (41 procent) is bezorgdheid over zaken in het binnenmilieu of in de omgeving die op termijn gezondheidsklachten kunnen veroorzaken. Deze bezorgdheid betreft vooral de gevolgen van asbest, schimmels en uitlaatgassen. Klachten van het ademhalingsstelsel (20 procent) en hinder (12 procent), zoals geur- en geluidhinder, komen op de tweede en derde plaats van de gemelde gezondheidseffecten.
Dit blijkt uit de registratie van milieugerelateerde gezondheidsklachten door de Nederlandse GGD'en in de periode 2007-2008. De genoemde klachten en percentages verschillen niet wezenlijk van de eerste inventarisatie (2004-2006). De gegevens zijn afkomstig van ongeveer 80% van de GGD'en. Alle GGD'en samen ontvangen naar schatting jaarlijks ongeveer 3500 milieugerelateerde gezondheidsklachten.
Als bron voor de klachten in het buitenmilieu wijzen de melders voornamelijk de natuur (bijvoorbeeld ongedierte) en het verkeer (vooral wegverkeer) aan. Het aandeel van de genoemde bronnen verschilt tussen de GGD'en. Dat geeft aan dat de meldingen deels een weergave zijn van lokale problematiek en deels van regionale aandacht van de GGD en/of de media voor een onderwerp.
 

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Meldingen van milieugerelateerde gezondheidsklachten bij GGD'en. Inventarisatie 2007-2008

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu