RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

PIENTER 2-project: second research project on the protection against infectious diseases offered by the national immunization programme in the Netherlands

PIENTER 2-project: tweede onderzoek naar de bescherming tegen infectieziekten waartegen in het Rijksvaccinatieprogramma wordt ingeent

Publiekssamenvatting

In 2006 en 2007 heeft het RIVM in opdracht van het ministerie van VWS het tweede PIENTER-project uitgevoerd. Dit staat voor Peiling Immunisatie Effect Nederland ter Evaluatie van het Rijksvaccinatieprogramma. Het doel is te onderzoeken of Nederland goed beschermd is tegen infectieziekten waartegen in het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) wordt ingeent. De resultaten van het onderzoek kunnen bijdragen aan eventuele verbeteringen van het RVP en zullen groepen personen met minder goede bescherming tegen infectieziekten aan het licht brengen.
Dit rapport beschrijft de opzet van dit onderzoek en geeft achtergrondinformatie over de deelnemers. De deelnemers waren tussen de 0 en 79 jaar en woonden verspreid door heel Nederland. Zij hebben een vragenlijst ingevuld over hun persoonlijke gegevens, gezondheid en doorgemaakte ziekten. Daarnaast is er bloed afgenomen om te kijken hoeveel antistoffen de deelnemers hebben tegen de ziekten uit het RVP. Tot slot is aan hen gevraagd welke inentingen ze hebben gehad. Er is een extra groep mensen uitgenodigd uit de groep niet-westerse migranten en uit de groep orthodox-gereformeerden die vaccinatie afwijzen. Dit onderzoek verschaft inzicht in de mate van afweer tegen ziekten die mensen verkrijgen nadat ze zijn gevaccineerd of de ziekte hebben doorgemaakt, en in het voorkomen van infectieziekten.
In totaal zijn er 24.147 personen uitgenodigd en daarvan was 33 procent bereid om mee te doen aan het onderzoek. Van 7904 personen is bloed aanwezig dat in het laboratorium zal worden onderzocht op de aanwezigheid van antistoffen tegen alle infectieziekten van het RVP en andere infectieziekten. De resultaten van het bloedonderzoek en de vragenlijst gegevens zullen worden vergeleken met die van het eerste PIENTER-onderzoek, dat tien jaar eerder is uitgevoerd, en zullen apart worden gerapporteerd.
 

Home / Documenten en publicaties / PIENTER 2-project: second research project on the protection against infectious diseases offered by the national immunization programme in the Netherlands

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu