RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

STAMINA - Model description. Standard Model Instrumentation for Noise Assessments

STAMINA - Model beschrijving. Standard Model Instrumentation for Noise Assessments

Publiekssamenvatting

Deze rapportage beschrijft het STAMINA-model, dat staat voor Standard Model Instrumentation for Noise Assessments en door het RIVM is ontwikkeld. Het instituut gebruikt dit standaardmodel om omgevingsgeluid in Nederland in kaart te brengen. Het model is gebaseerd op de Standaard Karteringsmethode voor verkeerslawaai en industrielawaai, die in Nederland is voorgeschreven om de Europese richtlijn voor omgevingslawaai uit te voeren. Met het STAMINA-model ondersteunt het RIVM beleid over en monitoring van omgevingsgeluid voor het ministerie van VROM.
Het STAMINA-model levert data waarmee geluidkaarten worden gemaakt. Deze kaarten geven een beeld van de geluidbelasting. De kaarten zijn online beschikbaar (http://www.rivm.nl/milieuportaal/onderwerpen/geluid/geluidbelasting/), zodat geinteresseerden op postcodeniveau een beeld kunnen krijgen van de geluidbelasting in hun omgeving. De kaarten zijn niet geschikt om wettelijke normen voor geluid te toetsen.
Door kaarten met uiteenlopende informatie over geluid samen te voegen, bijvoorbeeld van vliegverkeer, wegverkeer en spoorwegen, kan een totaalbeeld geschetst worden van de geluidbelasting in heel Nederland. De geluidbelasting wordt aangeduid met de eenheid Lden. Deze indicator geeft weer wat de geluidbelasting gemiddeld over een dag is. Hij maakt daarbij onderscheid tussen de waarden van de dag, avond en nacht en geeft deze waarden vervolgens gecombineerd en gewogen weer. Lden wordt in de Europese Unie als standaard gebruikt.
 

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / STAMINA - Model description. Standard Model Instrumentation for Noise Assessments

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu