RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

EU Interlaboratory comparison study food III (2009) : Bacteriological detection of Salmonella in minced chicken meat

EU Ringonderzoek voedsel III (2009) : Bacteriologische detectie van Salmonella in kippengehakt

Publiekssamenvatting

In 2009 waren 31 van de 32 Nationale Referentie Laboratoria (NRLs) in de Europese Unie in staat om hoge en lage concentraties van de Salmonella bacterie in kippengehakt aan te tonen. Zij behaalden direct het gewenste niveau. Een laboratorium werd tijdens de herkansing bezocht door medewerkers van het CRL Salmonella. Met behulp van tips werd uiteindelijk het gewenste resultaat behaald. De oorzaak van hun afwijkend resultaat was waarschijnlijk kruisbesmetting.
Dit blijkt uit het derde voedselringonderzoek dat het Communautair Referentie Laboratorium (CRL) voor Salmonella heeft georganiseerd. Het onderzoek is in oktober 2009 gehouden, de herkansing was in januari 2010. Alle NRL's van de Europese lidstaten die ervoor verantwoordelijk zijn Salmonella te detecteren, zijn verplicht om aan dit onderzoek deel te nemen. Het CRL-Salmonella is gevestigd bij het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).
Tijdens de studie zijn drie analysemethodes gebruikt om de Salmonellabacterie in kippengehakt aan te tonen. Twee daarvan zijn internationaal gestandaardiseerde methoden voor Salmonella detectie in voedsel. Deze twee methodes toonde in 96 procent van de monsters Salmonella aan. De derde, de internationaal voorgeschreven methode om Salmonella in dierlijke mest aan te tonen, is niet verplicht maar is op verzoek van het CRL uitgevoerd. Deze methode behaalde het beste resultaat: in 98 procent van de monsters werd Salmonella gedetecteerd.
De laboratoria moeten de studie volgens voorschrift uitvoeren. Elk laboratorium kreeg daarvoor een pakket toegestuurd met kippengehakt en 35 gelatinecapsules met melkpoeder dat verschillende besmettingsniveaus Salmonella bevatte. De laboratoria moesten vervolgens het kippengehakt en de capsules samenvoegen en onderzoeken of er Salmonella in aanwezig was.
 

Home / Documenten en publicaties / EU Interlaboratory comparison study food III (2009) : Bacteriological detection of Salmonella in minced chicken meat

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu