RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Gebruik en waardering van kiesBeter.nl in 2009

Use and appreciation of kiesBeter.nl in the year of 2009

Publiekssamenvatting

In 2009 is het bezoekersaantal van de zorgportal kiesBeter.nl aanzienlijk toegenomen: van 3 miljoen in 2008 naar ruim 4,3 miljoen in 2009. De naamsbekendheid van de website is in het laatste kwartaal 2009, de periode waarin de site het meest werd geraadpleegd, gestegen naar bijna 25 procent ten opzichte van bijna 19 procent in dezelfde periode in 2008. Ook de spontane naamsbekendheid steeg en behaalde de hoogst score ooit gemeten: 2,3 procent. Dit blijkt uit een evaluatie van het RIVM van kiesBeter.nl in 2009. Hiermee zijn de marketingdoelstellingen voor 2009 op het gebied van naamsbekendheid, bereik en waardering gehaald.
KiesBeter.nl biedt burgers onafhankelijke informatie over zorg en gezondheid en verschaft ze daarmee inzicht in de keuzes die ze kunnen maken in de zorg. Op de website kunnen ziektekostenverzekeringen, maar ook ziekenhuishuizen en andere zorgorganisaties/zorgverleners worden vergeleken. Het RIVM ontwikkelt de website in samenwerking met andere organisaties in de zorg die zowel de aanbieders (bijvoorbeeld ziekenhuizen en verzekeraars) als de vragers (patiënten en consumenten) vertegenwoordigen. Opdrachtgever is het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Wat de naamsbekendheid betreft neemt kiesBeter.nl de tweede positie in van websites op het gebied van gezondheid en zorg. Wat het bezoekersaantal betreft staat de website ook op de tweede positie ten opzichte van vergelijkbare websites. De beoordeling van bezoekers zou nog wat beter kunnen, vooral over het gebruikersgemak. Volgens een enquête van TNS-NIPO oordeelden bezoekers vrij positief over de kwaliteit van de geboden informatie (circa 7.2). De bezoekersenquête gaf een minder gunstig beeld (circa 5.7).
De marketingactiviteiten in 2009 waren voornamelijk gericht op professionals. In 2010 is er ook een publiekscampagne gestart om de naamsbekendheid onder burgers te vergroten. Aanleiding daarvoor is onder andere de lancering van de nieuwe vormgeving en structuur van de website in november 2009.
 

Home / Documenten en publicaties / Gebruik en waardering van kiesBeter.nl in 2009

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu