RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nanomaterials in consumer products : Update of products on the European market in 2010

Nanomaterialen in consumentenproducten : Update van producten op de Europese markt in 2010

Publiekssamenvatting

In de afgelopen drie jaar is het aantal consumentenproducten op de Europese markt die claimen dat ze nanomaterialen bevatten verzesvoudigd, van 143 in 2007 tot 858 producten in 2010. Productcategorieƫn met de grootste groei in de afgelopen tijd zijn 'Persoonlijke verzorging, en cosmetica', zoals zonnebrandcremes en verschillende 'coatings', zoals waterwerende sprays voor schoenen en textiel.
Dit blijkt uit een inventarisatie van deze producten door het RIVM in opdracht van de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA). De eerste RIVM-inventarisatie dateert van 2007. Het RIVM is gevraagd om hiervan een update te maken op basis van alle relevante bronnen van de afgelopen drie jaar. De mogelijke gezondheidseffecten van nanomaterialen in consumentenproducten zijn nog onbekend.
Om de blootstelling van consumenten aan nanomaterialen uit consumentenproducten te kunnen schatten, is het nodig te weten in welke producten daadwerkelijk nanomaterialen aanwezig zijn. Hiervoor zijn productinventarisaties bruikbaar. In de afgelopen drie jaar zijn meerdere productinventarisaties en databases gepubliceerd met producten die een nanoclaim bevatten. Ze laten zien dat er talrijke consumentenproducten op de Europese markt aanwezig zijn die hoogstwaarschijnlijk nanomaterialen bevatten. Op basis hiervan kan nader worden uitgezocht of dit daadwerkelijk zo is door de nanomaterialen in de producten op te sporen. Vervolgens is voor de risicoschatting meer informatie nodig over de kenmerken van het materiaal (bijvoorbeeld in welke vorm en concentratie zit het nanomateriaal in het product). Verder moeten er voor de risicoschatting ook meer gegevens komen over de manier waarop consumenten de producten gebruiken (bijvoorbeeld door hoeveel mensen, waar en hoe vaak).Deze gegevens zijn essentieel voor een goede schatting van de blootstelling.
 

Home / Documenten en publicaties / Nanomaterials in consumer products : Update of products on the European market in 2010

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu