RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Acute vergiftigingen bij mens en dier : Jaaroverzicht 2010. Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum

Acute intoxications among humans and animals : Annual Report 2010. National Poisons Information Centre

Publiekssamenvatting

Het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) is sinds zijn oprichting in 1959 onderdeel van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Vanaf 1 juli 2011 zal het NVIC echter deel gaan uitmaken van het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC Utrecht). Na de overgang naar het UMC Utrecht zal de positie van het NVIC als nationaal en onafhankelijk expertisecentrum gewaarborgd blijven. Tevens zal de rol van het NVIC in de calamiteitenbestrijding bij ongevallen met chemische en nucleaire stoffen blijven bestaan. Het NVIC werd in 2010 via de 24-uursinformatietelefoon en de website Vergiftigingen.info 42.347 maal geraadpleegd over in totaal 55.508 blootstellingen van mensen of dieren aan giftige stoffen. Het aantal blootstellingen is hoger dan het aantal informatieverzoeken, omdat één informatieverzoek over meerdere patiënten en meerdere toxische stoffen kan gaan. Bij sommige gevallen was sprake van een calamiteit. Het NVIC droeg in 2010 bij aan de bestrijding van meer dan zestig kleinere en grotere calamiteiten in Nederland waarbij giftige stoffen waren vrijgekomen. De bredere verkrijgbaarheid van paracetamol door de algemene verkoop heeft niet geleid tot een extra toename van het aantal gemelde paracetamolvergiftigingen. Het aantal meldingen over methylfenidaat, een middel voor de behandeling van ADHD, is in 2010 wel gestegen, met 34%. Het aantal vergiftigingen met het hoestmiddel dextromethorfan is in 2010 bijna verdubbeld. Deze toename werd met name veroorzaakt door een stijging van het aantal meldingen over jongeren. Dextromethorfan kan misbruikt worden als hallucinogeen en geestverruimend middel. Het aantal gemelde intoxicaties door nootmuskaat is in 2010 verdrievoudigd. Er is geen duidelijke oorzaak aan te wijzen voor deze plotselinge toename. Na een daling in de voorgaande twee jaar, is ook het aantal meldingen over paddo's in 2010 toegenomen. Het NVIC werd in 2010 geconsulteerd over 3822 blootstellingen van dieren aan toxische stoffen. Honden en katten waren het vaakst slachtoffer van een acute vergiftiging.
 

Home / Documenten en publicaties / Acute vergiftigingen bij mens en dier : Jaaroverzicht 2010. Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu