RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Zout- en jodiuminname 2010 : Voedingsstatusonderzoek bij volwassenen uit Doetinchem

Salt and iodine intake among adults in Doetinchem in 2010

Publiekssamenvatting

Zout- en jodiuminname bij volwassenen uit Doetinchem in 2010.

De inname van zout (natriumchloride) bij volwassenen uit Doetinchem lag in 2010 ruim boven de maximaal aanbevolen hoeveelheid van 6 gram per dag. Deze hoeveelheid is nagenoeg onveranderd sinds het eerste onderzoek dat hiernaar is verricht in 2006. Een te hoge zoutinname kan leiden tot een verhoogde bloeddruk, wat de kans op hart- en vaatziekten vergroot. De inname van jodium was in 2010 voldoende, maar is ten opzichte van 2006 gedaald. Een jodiumtekort kan een slechtwerkende schildklier veroorzaken.

Dit zijn de belangrijkste bevindingen van onderzoek van het RIVM, uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het onderzoek is onderdeel van de zogeheten Voedsel Consumptie Peiling (VCP) van het RIVM, een periodiek onderzoek naar de voedselconsumptie en 'voedingsstatus' van Nederlanders. De inname van natrium en jodium is geschat door te meten hoeveel natrium en jodium in urine zit die gedurende een etmaal is verzameld. De dagelijkse zoutinname kan op basis van deze natriuminname worden berekend.

Voor dit onderzoek zijn urinemonsters onderzocht van 342 volwassenen uit Doetinchem in de leeftijd van 19 tot 70 jaar. De helft van de deelnemers had in 2010 een zoutinname van meer dan 8,5 gram per dag en een jodiuminname van meer dan 179 microgram per dag. In 2006 had de helft van de deelnemers een inname van meer dan 8,4 gram zout en 262 microgram jodium per dag. Na 2006 zijn er allerlei inspanningen geweest om de zoutinname in Nederland te verminderen. Zo voegt de levensmiddelenindustrie minder natriumchloride toe aan bewerkte voedingsmiddelen. Vooralsnog hebben deze inspanningen zich niet vertaald naar een lagere zoutinname. Hoewel het onderzoek alleen in Doetinchem is uitgevoerd, mogen de resultaten van dit zout- en jodiumonderzoek als een voorzichtige indicatie worden gezien voor de zout- en jodiuminname van de gehele Nederlandse bevolking.
 

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Zout- en jodiuminname 2010 : Voedingsstatusonderzoek bij volwassenen uit Doetinchem

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu