RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Results and significance of the RIVM Strategic Research 2007-2010 : Prepared for the future

Resultaten en betekenis van het Strategisch Onderzoek RIVM 2007-2010 : Voorbereid op de toekomst

Publiekssamenvatting

Dit rapport brengt verslag uit van vier jaar Strategisch Onderzoek RIVM (SOR), het eigen onderzoeksbudget van het RIVM. Het SOR-budget is bedoeld voor onderzoek om het RIVM te voorzien van de benodigde expertise en kwaliteit, zodat het nu en in de toekomst taken voor opdrachtgevers adequaat kan uitvoeren. Het rapport geeft de inhoudelijke resultaten en toepassingsmogelijkheden weer van alle projecten over de periode 2007-2010.
In totaal zijn in de onderzoeksperiode 86 projecten uitgevoerd, onderverdeeld in 6 strategische thema's. Ongeveer een derde deel van de projecten loopt nog door na 2011; de voorlopige resultaten van de lopende projecten zijn hier vermeld.
De resultaten van dit SOR-programma bestaan uit een schat aan nieuw instrumentarium, nieuwe data en kennis, en verbetering van bestaand instrumentarium en bestaande kennis op het gebied van volksgezondheid en milieu. Deze resultaten dragen in belangrijke mate bij aan de uitvoering van de huidige kerntaken van het RIVM. Daarnaast zijn veel wetenschappelijke netwerken verstevigd en nieuwe verbindingen aangegaan. Het programma heeft ruim 350 publicaties in peer reviewed wetenschappelijke tijdschriften voortgebracht.
 

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Results and significance of the RIVM Strategic Research 2007-2010 : Prepared for the future

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu