RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Effects of meteorological and atmospheric parameters on night sky brightness

Effect van atmosferische condities op de nachtelijke hemelhelderheid

Publiekssamenvatting

Wolken reflecteren licht, waardoor dit enkele tientallen kilometers van de lichtbron nog waarneembaar is. Er blijkt een duidelijk verband te zijn tussen de helderheid van de hemel 's nachts en de hoogte en bedekkingsgraad van wolken. Bij een gelijke lichtemissie kan de nachtelijke hemelhelderheid aanzienlijk variëren. Hierdoor varieert ook de mate waarin mensen, dieren en planten aan licht blootstaan. Het RIVM onderzocht hoe de nachtelijke hemelhelderheid beinvloed wordt door de condities in de atmosfeer. Zo kan de hemel dicht bij een sterke lichtbron, zoals een kas, een grote stad of een industriegebied, bij helder weer vrij donker zijn. Dezelfde hemel kan tijdens een bewolkte nacht vrij licht zijn doordat de aanwezige wolken het licht van de lichtbronnen verstrooien. Dat nachtelijke verlichting effect heeft op mens, plant en dier is bekend. Het gebruik van nachtelijke verlichting heeft veel voordelen, maar heeft ook nadelen voor flora, fauna en de mens. Zo beïnvloed het de zoektocht naar voedsel, de voortplanting en de trek van nachtdieren zoals insecten, vleermuizen, amfibiën en vogels. Ook verstoort het de fysiologische processen in planten. Bij mensen verstoort licht in de nacht mogelijkerwijs de biologische klok. Over de mate waarin mens, plant en dier aan licht blootstaan is echter weinig bekend. Deze informatie is nodig om te kunnen bepalen welke invloed nachtelijke verlichting heeft. De mate van blootstelling is afhankelijk van enerzijds de lichtuitstoot en anderzijds de weersomstandigheden. De lichtuitstoot kan met toekomstige satellieten landsdekkend gemonitord worden. Het is al mogelijk om met behulp van modelberekeningen uit deze lichtuitstoot de nachtelijke hemelhelderheid te bepalen, maar daar is nog weinig gradatie in mogelijk. Zo kan de nachtelijke hemelhelderheid bij bewolkte, gedeeltelijk bewolkte of met kleine stofdeeltjes vervuilde atmosfeer nu nog niet bepaald worden. De resultaten van dit, en toekomstig onderzoek, zijn essentieel om landsdekkende kaarten van de nachtelijke hemelhelderheid bij verschillende weersomstandigheden te maken.
 

Home / Documenten en publicaties / Effects of meteorological and atmospheric parameters on night sky brightness

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu