RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Acute incidenten, opgetreden tijdens de massavaccinatie van de MenC campagne in 2002, gericht tegen Meningokokken groep C

Immediate occurring adverse events during the mass vaccination campaign in 2002, targeting meningococcal serogroup C disease

Publiekssamenvatting

Tijdens de massavaccinatiecampagne in 2002 tegen de Meningokok serogroep C, die hersenvliesontsteking kan veroorzaken, zijn veel kinderen (bijna) flauw gevallen, in de meeste gevallen tijdens of na de vaccinatie. Het voorkomen van (bijna) flauwvallen was het hoogste bij de 6-14 jarigen (21,4 per 100.000), gevolgd door de 15-18 jarigen (18,9 per 100.000) en de 1-5 jarigen (2,2 per 100.000). In totaal zijn 4470 acute incidenten gemeld, gerelateerd aan ruim 1,8 miljoen vaccinaties. Dit is 63% van het totaal aantal tijdens de campagne gegeven vaccinaties. Ruim 83% van de meldingen betrof (bijna) flauwvallen. Andere verschijnselen, die gemeld werden, zijn angst, hyperventilatie, tintelingen, hoofdpijn. Er zijn geen kinderen geweest, die verschijnselen hadden, wijzend op een ernstige overgevoeligheidsreactie (anafylactische shock).
 

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Acute incidenten, opgetreden tijdens de massavaccinatie van de MenC campagne in 2002, gericht tegen Meningokokken groep C

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu