RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

EU Interlaboratory comparison study food IV (2010) : Detection of Salmonella in minced meat

Publiekssamenvatting

EU Ringonderzoek voedsel IV (2010) Detectie van Salmonella in gehakt In 2010 waren 28 van de 31 Nationale Referentie Laboratoria (NRL's) in de Europese Unie in staat om hoge en lage concentraties van de Salmonella-bacterie in gehakt van varken en rund aan te tonen. Zij behaalden direct het gewenste niveau. Eén laboratorium maakte een overschrijffout vanuit de ruwe data naar de rapportage ervan, waardoor hun resultaat als matig werd beoordeeld. Twee NRL's behaalden het gewenste resultaat tijdens een herkansing. De onderprestatie werd waarschijnlijk veroorzaakt doordat blanco monsters met andere monsters van het ringonderzoek of monsters van het eigen laboratorium waren besmet.
Dit blijkt uit het vierde voedselringonderzoek dat het Referentie Laboratorium van de Europese Unie (EURL) voor Salmonella heeft georganiseerd. Het onderzoek is in september 2010 gehouden, de herkansing was in januari 2011. Alle NRL's van de Europese lidstaten die ervoor verantwoordelijk zijn Salmonella op te sporen, zijn verplicht om aan dit onderzoek deel te nemen. Het EURL-Salmonella is gevestigd bij het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).
Tijdens de studie zijn drie analysemethodes gebruikt om de Salmonellabacterie in gehakt aan te tonen. Twee daarvan zijn internationaal voorgeschreven methoden voor Salmonella-detectie in voedsel (RVS en MKTTn). De derde, de internationaal voorgeschreven methode om Salmonella in dierlijke mest aan te tonen, is niet verplicht maar is op verzoek van het EURL uitgevoerd (MSRV). Gemiddeld werd door laboratoria in 99% van de (besmette) monsters Salmonella gedetecteerd, ongeacht de methode.
De laboratoria moeten de studie volgens voorschrift uitvoeren. Elk laboratorium kreeg daarvoor een pakket toegestuurd met gehakt en 29 gelatinecapsules met melkpoeder dat twee verschillende besmettingsniveaus Salmonella Typhimurium bevatte en enkele capsules met steriel melkpoeder. De laboratoria moesten vervolgens het gehakt en de capsules samenvoegen en onderzoeken of er Salmonella in aanwezig was.
 

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / EU Interlaboratory comparison study food IV (2010) : Detection of Salmonella in minced meat

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu