RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Valuing airport noise in the Netherlands : Influence of noise on real estate and land prices

Monetarisatie van luchtvaartgeluid in Nederland : Invloed van geluid op huizenprijzen en grondmarkt

Publiekssamenvatting

Het waardeverlies van onroerend goed als gevolg van de geluidoverlast door luchtvaart in Nederland wordt geschat op ongeveer 1 miljard euro. Dit is vergelijkbaar met het waardeverlies door lawaai van snelwegen in Nederland als geraamd in een eerdere studie van het RIVM. Het geluid veroorzaakt door Amsterdam Airport Schiphol draagt voor ongeveer 65% bij aan het waardeverlies. Militaire luchthavens en laagvliegroutes hebben een bijdrage van 30 % en andere civiele luchthavens van 5 %.
Naast het waardeverlies van onroerend goed is de waardevermindering van grondprijzen geschat aan de hand van de stedelijk gebieden rond luchthavens waar vanwege geluid geen nieuwe woningen mogen worden gebouwd. Dit komt neer op bijna 600 miljoen euro voor Nederland. Schiphol draagt voor ongeveer 60% bij aan dit bedrag.
Het waardeverlies van onroerend goed kan met enkele honderden miljoenen euro's afnemen indien nieuwe stillere vliegtuigen de huidige toestellen vervangen. Inzet van stillere vliegtuigen kan ook de grondprijzen van belast gebied verhogen als de huidige zonering voor nieuwe woningbouw daarbij kunnen worden gereduceerd.
Dit zijn de belangrijkste resultaten van een kosten-baten studie naar luchtvaartlawaai. De waarderingsmodellen die worden gebruikt in deze studie zijn ook gebruikt in andere internationale studies. Er bestaat echter geen algemene consensus over de parameters in deze modellen.
 

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Valuing airport noise in the Netherlands : Influence of noise on real estate and land prices

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu