RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Aggregate consumer assessment of chemicals in consumer products. : Paraben exposure in children as a case study

Geaggregeerde blootstelling van chemische stoffen in consumentenproducten : Blootstelling aan parabenen in verzorgingsproducten voor kinderen als case studie

Publiekssamenvatting

Consumenten staan dagelijks bloot aan chemische stoffen die zijn verwerkt in verschillende non-food-producten. Om de gevolgen voor de volksgezondheid te kunnen beoordelen, moet de blootstelling aan deze stoffen bekend zijn. Een risico wordt namelijk berekend door de blootstelling van een stof te vergelijken met het effect ervan. Om zicht te krijgen op de totale blootstelling aan één stof vanuit verschillende consumentenproducten wordt een zogeheten geaggregeerde blootstelling uitgevoerd. Hierin zijn ook de verschillende 'routes' verwerkt waardoor mensen een stof binnen kunnen krijgen: via de huid, via inademing, of via de mond. Realistischere blootstellingschatting met gebruiksgegevens Het RIVM heeft in een casestudie een model voor geaggregeerde blootstelling gekoppeld aan gebruiksgegevens van producten: hoe vaak worden ze gebruikt en in welke hoeveelheid. Gekozen is voor vier parabenen die in verzorgingsproducten voor jonge kinderen zitten, zoals shampoo, billendoekjes en haarlotion. Bij gewone blootstellingschattingen wordt doorgaans uitgegaan van de maximale frequentie en hoeveelheid. Met de gebruiksgegevens kan een realistischere inschatting van de blootstelling, en daarmee van het risico worden gemaakt. De gebruiksgegevens zijn met behulp van een kleinschalige enquête vergaard. Effectiviteit blootstellingschatting getoetst Blootstellingschattingen worden trapsgewijs uitgevoerd, in zogenoemde tiers. Dat betekent dat eerst een blootstelling uitgerekend wordt met (maximale) waarden. De berekeningen worden steeds gedetailleerder uitgewerkt naarmate risico's als gevolg van blootstelling niet kunnen worden uitgesloten. In de casestudie is de gebruiksinformatie gebruikt om de methode van de laatste testfase (de hoogste tier) te testen. Deze tier levert informatie op over onzekerheden in de blootstellingschatting en over welke bronnen de hoogste bijdrage leveren aan de blootstellingschatting. Daarnaast wordt inzicht verkregen welk deel van de bevolking aan hoge, respectievelijk lagere, concentraties blootstaan. Al deze informatie is relevant voor risicobeoordelaars en risicomanagers.
 

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Aggregate consumer assessment of chemicals in consumer products. : Paraben exposure in children as a case study

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu