RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Zoutconsumptie van kinderen en volwassenen in Nederland : Resultaten uit de Voedselconsumptiepeiling 2007-2010

Salt consumption of children and adults in the Netherlands : Results from the Dutch National Food Consumption Survey 2007-2010

Publiekssamenvatting

Meer dan 85% van de bevolking consumeert meer zout dan de aanbevolen maximumrichtlijn van 6 gram per dag. Volwassen mannen eten gemiddeld 9,9 gram per dag en vrouwen 7,5 gram per dag. Voor jongens ligt dat gemiddeld op 8,3 en voor meisjes op 6,8 gram per dag. 79% van het zout is al aanwezig in gekochte voedingsmiddelen. De belangrijkste bronnen van zout zijn brood, vleesproducten en kaas. Naar schatting een vijfde deel van het geconsumeerde zout wordt toegevoegd tijdens de bereiding van gerechten en aan tafel.

Dit blijkt uit recent onderzoek van het RIVM in opdracht van het ministerie van VWS, waarin voor het eerst ook de bronnen van zout zijn geïnventariseerd. Een te hoge zoutconsumptie kan een verhoogde bloeddruk veroorzaken, wat de kans op hart- en vaatziekten vergroot. De zoutconsumptie kan worden verlaagd door de hoeveelheid zout in producten substantieel te verlagen. Daarnaast kunnen consumenten zelf bijdragen door het voedingspatroon aan te passen naar een gezondere en evenwichtige voeding.

Voor dit onderzoek is gebruikgemaakt van gegevens van de Nederlandse Voedselconsumptiepeiling 2007-2010, waarin in kaart is gebracht wat 3.819 kinderen en volwassenen consumeren. Met deze gegevens en informatie over de samenstelling van voedingsmiddelen uit het Nederlands Voedingsstoffenbestand (NEVO), plus gegevens over de mate waarin thuis zout aan voeding wordt toegevoegd is de totale zoutconsumptie geschat.

Bronnen van zout:

Ondanks de uiteenlopende omvang van de zoutconsumptie bij mannen, vrouwen en kinderen, zijn de belangrijkste bronnen van zout vergelijkbaar. De warme maaltijd levert het meeste zout (36%), gevolgd door de lunch (31%). De belangrijkste zoutbronnen tijdens de warme maaltijd zijn vleesproducten en sauzen. Bij ontbijt en lunch is zout voornamelijk afkomstig van brood en kaas. Tussen de maaltijden door zijn koekjes en gebak belangrijke zoutbronnen. Het meeste zout wordt thuis gegeten (69%). Personen die veel zout consumeren, eten en drinken gemiddeld meer. Bovendien consumeren zij producten met hogere zoutgehalten in vergelijking met personen met de laagste zoutconsumptie.
 

Home / Documenten en publicaties / Zoutconsumptie van kinderen en volwassenen in Nederland : Resultaten uit de Voedselconsumptiepeiling 2007-2010

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu