RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Modelling critical thresholds and temporal changes of geochemistry and vegetation diversity : CCE Status Report 2011

Publiekssamenvatting

Ter ondersteuning van het Europese luchtbeleid in het belangrijke revisiejaar 2011 zijn een vijftal scenario's ontwikkeld, variƫrend tussen het huidige beleid tot een maximale inzet aan maatregelen. Uitgangspunt bij het rapport is de vraag of de maatregelen voldoende zijn om de vermesting- en verzuringproblematiek in Europa volledig op te lossen. Om die vraag te beantwoorden zijn de deposities van stikstof en zwavel voor elk van de scenario's vergeleken met de hoeveelheid die ecosystemen kunnen verdragen. Het blijkt in dit rapport dat er beduidend minder ecosystemen risico lopen als maatregelen worden ingezet, maar volledig opgelost zullen de problemen niet worden. De stikstofdepositie heeft ook invloed op de plantensamenstelling in natuurgebieden. Hoe groot die invloed is op Europese schaal kan nog niet worden vastgesteld. De vooruitgang om dit wel te kunnen door de koppeling van bodem- en vegetatiemodellen kunt u ook lezen in dit rapport. De beschreven resultaten zijn behaald door veelvuldige samenwerking met internationale instituties en een breed wetenschappelijk netwerk in Europa en Noord-Amerika, zowel binnen de kaders van de Verenigde Naties als die van de Europese Commissie.
 

Home / Documenten en publicaties / Modelling critical thresholds and temporal changes of geochemistry and vegetation diversity : CCE Status Report 2011

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu