RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

EU Interlaboratory comparison study food V (2011) : Detection of Salmonella in minced meat

EU Ringonderzoek voedsel studie V (2011) : Detectie van Salmonella in gehakt

Publiekssamenvatting

In 2011 waren 29 van de 34 Nationale Referentie Laboratoria (NRL's) in de Europese Unie in staat om hoge en lage concentraties van de Salmonellabacterie in gehakt (varken en rund) aan te tonen. Van de vijf overige behaalde één laboratorium een matig resultaat als gevolg van een overschrijffout van ruwe data naar de computer. Vier scoorden er om uiteenlopende redenen onvoldoende, zoals doordat een te beperkt aantal tests om Salmonella aan te tonen werd ingezet, of mogelijk door een kruisbesmetting tijdens het onderzoek. Van deze vier behaalden drie laboratoria het gewenste resultaat alsnog tijdens de herkansing. In totaal hebben de laboratoria, afhankelijk van de gebruikte methoden, tussen de 95 en 98 procent van de (besmette) Salmonella aangetoond.

Ringonderzoek verplicht voor Europese lidstaten
Dit blijkt uit het vijfde voedselringonderzoek dat het Referentie-Laboratorium van de Europese Unie (EURL) voor Salmonella heeft georganiseerd. Het onderzoek is in september 2011 gehouden, de herkansing was in januari 2012. Deelname aan het onderzoek is verplicht voor alle NRL's van de Europese lidstaten die ervoor verantwoordelijk zijn Salmonella op te sporen in voedsel. Het EURL-Salmonella is gevestigd bij het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

De laboratoria tonen de Salmonellabacterie aan met behulp van drie internationaal erkende analysemethodes (RVS, MKTTn en MSRV). Vervolgens moeten zij de studie volgens voorschrift uitvoeren. Elk laboratorium krijgt daarvoor een pakket toegestuurd met gehakt (vrij van Salmonella) en referentiematerialen, die geen of verschillende besmettingsniveaus van Salmonella bevatten. Het gehakt en het referentiemateriaal worden vervolgens samengevoegd en onderzocht.

Nieuw referentiemateriaal succesvol
Tijdens dit ringonderzoek zijn voor het eerst de zogenoemde lenticule discs als referentiemateriaal gebruikt voor een voedselstudie. Deze vereisen een minder ingewikkelde voorbereiding dan de capsules die voorheen werden gebruikt. Een ander voordeel is dat de monsters die met dit materiaal worden gemaakt beter lijken op de 'gewone' monsters die in de dagelijkse praktijk bij de laboratoria binnenkomen om te worden onderzocht. De nieuwe werkwijze was dermate succesvol dat dit wordt voortgezet.
 

Home / Documenten en publicaties / EU Interlaboratory comparison study food V (2011) : Detection of Salmonella in minced meat

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu