RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Contra-expertise op bepalingen van radioactiviteit van afvalwater en ventilatielucht van de voormalige kernenergiecentrale Dodewaard. Periode 2007-2010

Contra-expertise on determination of radioactivity of ventilation air of the nuclear power plant Dodewaard. Period 2007 - 2010

Publiekssamenvatting

Het RIVM controleert achtmaal per jaar de metingen van de voormalige kernenergiecentrale Dodewaard. Het gaat hierbij om lozingen van radioactiviteit in ventilatielucht. De contra-expertise onderbouwt de betrouwbaarheid van de analyses die de kernenergiecentrale uitvoert. Doorgaans komen de analyses overeen, zo ook in de periode 2007 - 2010. RIVM en de kernenergiecentrale vonden geen gamma-stralers in ventilatielucht.

De kernenergiecentrale is sinds 1997 buiten bedrijf en is in juli 2005 in de fase Veilige Insluiting overgegaan. Het voornemen is om de kernenergiecentrale over veertig jaar, als de radioactiviteit sterk is afgenomen, te ontmantelen. RIVM heeft in de periode 2007 - 2010 jaarlijks acht monsters van ventilatielucht geanalyseerd op gamma activiteit, die verspreid over het jaar zijn genomen. Tevens is er in monsters van ventilatielucht de activiteit van 3H en 14C bepaald. Er is door RIVM geen gamma-activiteit, geen 14C activiteit en slechts een zeer geringe 3H activiteit aangetroffen. Hoogstwaarschijnlijk zijn deze 3H sporen afkomstig uit de poriƫn van het gebouw zelf.

Er is geen afvalwater geloosd in de periode 2007 - 2010. Opdrachtgever is de Kernfysische Dienst van het ministerie van VROM.
 

Home / Documenten en publicaties / Contra-expertise op bepalingen van radioactiviteit van afvalwater en ventilatielucht van de voormalige kernenergiecentrale Dodewaard. Periode 2007-2010

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu