RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Noise monitor 2011 : Geluidmonitor 2011

Publiekssamenvatting

Langs de A2 bij Breukelen is het gemiddelde geluidsniveau met ongeveer 6 dB afgenomen na de reconstructie van de weg in 2010. Dit komt door het nieuwe poreuze wegdek en de huidige snelheidsbeperking (100 km/u). Op de meetpost langs de A10-West in Amsterdam is sinds 2008 het geluidsniveau afgenomen. De afname in 2011, is 2 dB ten opzichte van 2010. Op de A12 bij Voorburg, wordt een lichte stijging van het geluidsniveau waargenomen sinds 2009. Voor locaties langs de A16 bij Breda en de A20 bij Rotterdam zijn nog geen trendreeksen beschikbaar omdat deze meetposten in 2011 voor het eerst in bedrijf waren.

De gemeten geluidsniveaus van verkeerslawaai zijn vergeleken met berekende waarden conform de nieuwe Nederlandse berekeningsmethode. Deze wordt toegepast nieuwe Nederlandse wetgeving (SWUNG) voor snelwegen. Op de meeste meetlocaties zijn berekende geluidniveaus in goede overeenstemming met metingen en blijven verschillen binnen 1 dB.

Verder gaat dit rapport in op opties voor validatie van berekende geluidbelasting in het kader van SWUNG als onderdeel van de nieuwe wetgeving. Voor de beoogde validatie voldoet het huidige RIVM geluidmeetnet niet. Zowel voor rijkswegen als spoorwegen is een uitbreiding van het meetnet nodig in de komende jaren.
 

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Noise monitor 2011 : Geluidmonitor 2011

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu