RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Meningen van Nederlandse stakeholders over een EU registratie van consumentenproducten met nanomaterialen

Opinions of Dutch stakeholders with regard to registration of products containing nanomaterials

Publiekssamenvatting

Het is momenteel nog niet precies duidelijk in welke consumentenproducten nanomaterialen zitten: soms wordt onterecht geclaimd dat ze erin zitten, maar andersom kan ook het geval zijn. Het is echter van belang om te weten of producten nanomaterialen bevatten, omdat de veiligheid ervan nog moeilijk te beoordelen is. Om meer duidelijkheid over de aanwezigheid van nanomaterialen te krijgen, gaan in Europa stemmen op om consumentenproducten te registreren waar nanomaterialen in zitten. Momenteel is de Europese Commissie nog te sterk verdeeld om tot een registratiesysteem te komen. In Nederland heeft de Tweede Kamer in 2009 een motie aangenomen waarin de regering wordt verzocht om een registratiesysteem te helpen ontwikkelen dat vanuit Europa wordt geïnitieerd. Met het oog daarop heeft het RIVM geïnventariseerd hoe beleidsmedewerkers van enkele ministeries, brancheverenigingen van de industrie en enkele non-gouvernementele organisaties over een dergelijk registratiesysteem denken. De meningen hierover blijken verdeeld te zijn.

Stakeholders hebben vooral vragen over de mate waarin de bestaande regelgeving toereikend is en over wat het beoogde doel is van een registratiesysteem. Als belangrijkste doelen van een registratiesysteem wensen zij: transparantie voor de consument, in de vorm van informatie op basis waarvan de consument bewust voor een product kan kiezen, en traceerbaarheid van het nanomateriaal in de productieketen. Punten van discussie zijn de wijze waarop dit bereikt moet worden en de vraag of een database daarvoor de beste vorm is. Een alternatief voor de transparantie is het etiketteren van producten. De industrie kan de traceerbaarheid ook zelf organiseren door op aanvraag snel informatie te leveren.

Het is van belang dat er consensus is over het doel van het registratiesysteem voordat het wordt opgezet. Ook moet duidelijk zijn wie het registratiesysteem gaat gebruiken (doelgroep) en welke informatie zij in het systeem wensen te vinden. Daarna kan pas gesproken worden over de verdere vormgeving ervan en wie de verantwoordelijkheid ervoor moet dragen.
 

Home / Documenten en publicaties / Meningen van Nederlandse stakeholders over een EU registratie van consumentenproducten met nanomaterialen

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu