RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Sexually transmitted infections, including HIV, in the Netherlands in 2013

Sexually transmitted infections, including HIV, in the Netherlands in 2013

Publiekssamenvatting

Het aantal mensen dat zich bij een Centrum Seksuele Gezondheid heeft laten testen op een seksueel overdraagbare aandoening (soa) is verder gestegen in 2013. Het percentage mensen met een soa is voor het eerst licht gedaald (met 0,4 procent) sinds 2007. Desondanks blijft dit percentage hoog (14,7 procent). Een goed functionerende soa-monitoring blijft daarom essentieel om zicht te houden op relevante trends, opkomende soa binnen groepen die een grotere kans hebben er een op te lopen, en de effectiviteit van preventieprogramma's. De Centra Seksuele Gezondheid (CSG), voorheen soa-poli's, bieden hoogrisicogroepen de mogelijkheid om zich gratis te laten testen op soa en verstrekken medicatie als er een wordt vastgesteld. Het totaal aantal consulten in 2013 bedroeg 133.585 en is met 10 procent toegenomen ten opzichte van 2012. Van alle bezoekers werden de meeste soa gediagnosticeerd bij mensen die ervoor gewaarschuwd waren dat ze mogelijk een soa hadden opgelopen, mensen jonger dan 25 jaar, migranten uit gebieden waar soa en hiv veel voorkomen (bijvoorbeeld Afrika, Zuid-Amerika of Oost-Europa), of mannen die seks hebben met mannen (MSM). Chlamydia Net als in voorgaande jaren was chlamydia de meest gediagnosticeerde soa bij de CSG in 2013 (15.767 diagnoses). Het percentage mensen dat chlamydia had, daalde licht ten opzichte van 2012 (van 12,2 naar 11,8 procent). Chlamydia werd het meest vastgesteld bij heteroseksuelen, zowel mannen als vrouwen, onder de 25 jaar. Na de uitschieter in 2012 van het aantal en percentage mensen met een agressieve variant van chlamydia, lymphogranuloma venereum, zijn deze cijfers weer afgenomen naar het niveau van de jaren daarvoor (7 procent in 2013). Gonorroe Het percentage personen met een gonorroe-infectie bij de CSG bleef in 2013 stabiel ten opzichte van 2012 (3,6 procent in 2012 en 3,4 procent in 2013), nadat het in de voorgaande jaren licht was gestegen. Deze soa werd het meest gediagnosticeerd bij MSM. Het blijft belangrijk om te volgen of de gonorroe-bacterie resistent raakt tegen de antibiotica die in Nederland voorgeschreven worden, de zogenoemde derde generatie cefalosporines. In diverse Europese landen is deze resistentie waargenomen. Hiv Het aantal personen met een hiv-infectie, gediagnosticeerd bij een van de CSG, is in 2013 gelijk gebleven ten opzichte van 2012 (358 versus 356 in 2012). Het percentage positieve testen daalt sinds 2008: van 3,0 procent naar 1,4 procent bij MSM in 2013. Het percentage mensen dat in een laat stadium van een hiv-infectie bij een hiv-behandelcentrum komt, is de afgelopen jaren gedaald. Het is van belang om tijdig de hiv-diagnose te stellen en zo snel mogelijk de behandeling te starten, omdat hierdoor de gezondheidsschade bij de patiënt verkleind kan worden. Ook neemt door behandeling de besmettelijkheid af, waardoor de kans kleiner is dat hiv wordt overgedragen.

 

Home / Documenten en publicaties / Sexually transmitted infections, including HIV, in the Netherlands in 2013

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu