RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

The National Immunisation Programme in the Netherlands : Surveillance and developments in 2013-2014

Het Rijksvaccinatieprogramma in Nederland : Surveillance en ontwikkelingen in 2013-2014

Publiekssamenvatting

Weinig mensen krijgen de ziekten waartegen zij via het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) worden gevaccineerd. De vaccinatiegraad is in Nederland al jaren hoog en het vaccinatieprogramma is veilig. Er worden relatief weinig bijwerkingen gerapporteerd en deze zijn doorgaans niet ernstig van aard. Dit blijkt uit het jaaroverzicht 2013-2014 van het RIVM. Continue monitoring is nodig om een optimaal vaccinatieprogramma te behouden. Wijzigingen in het vaccinatieschema in 2013-2014 Het aantal prikken tegen pneumokokken in het vaccinatieschema is vanaf november 2013 met één prik verlaagd naar drie. Dit gebeurde op advies van de Gezondheidsraad omdat dit verminderde aantal evenveel bescherming biedt. Sinds januari 2014 is de vaccinatie voor meisjes tegen het HPV-virus, dat baarmoederhalskanker kan veroorzaken, teruggebracht naar twee prikken. De vaccinatie wordt aan alle twaalfjarige meisjes aangeboden. Als meisjes na hun vijftiende verjaardag met de vaccinatie starten, zijn nog wel drie prikken nodig. Ontwikkelingen bij ziekten Tussen mei 2013 en februari 2014 vond een grote uitbraak van mazelen plaats, vooral in gebieden waar weinig mensen zich laten vaccineren. In totaal zijn 2640 personen met mazelen gemeld, van wie er 182 zijn opgenomen in het ziekenhuis. Een persoon is overleden. In juni 2013 was er een uitbraak van rodehond op een orthodox-gereformeerde school met een lage vaccinatiegraad. Er zijn 54 personen met rodehond gemeld. Dit was het grootste aantal sinds 2004-2005. In 2013 zijn in Nederland geen meldingen gedaan van difterie, polio en tetanus. Na de grote epidemie in 2012 nam kinkhoest sterk af. Ook het aantal bofgevallen daalde ten opzichte van 2010-2012, een periode waarin bof veelvuldig onder studenten voorkwam. Het aantal meldingen van acute hepatitis B was in 2013 het laagst sinds 1976. Het aantal meningokokken C-ziekten is enorm gedaald sinds de introductie van de vaccinatie in 2002. Sinds de uitbreiding van het vaccin tegen pneumokokken met drie typen in 2011 is het aantal ziekten dat door die drie typen wordt veroorzaakt, gedaald. Andere ontwikkelingen In 2013 zijn wereldwijd in acht landen gevallen van polio aangetroffen, waaronder in Syrië. Daarom worden Syrische vluchtelingen jonger dan vijf bij aankomst in een Nederlands asielzoekerscentrum gevaccineerd tegen polio. Verder zijn de routinematige controles in gebieden met een lage vaccinatiegraad geïntensiveerd en uitgebreid naar regio's in Nederland waar vluchtelingen opgevangen worden.
 

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / The National Immunisation Programme in the Netherlands : Surveillance and developments in 2013-2014

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu