RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Environmental radioactivity in the Netherlands. : Results in 2013

Radioactiviteit in het Nederlandse milieu : Resultaten in 2013

Publiekssamenvatting

In 2013 voldeed Nederland aan de Europese verplichting om jaarlijks de hoeveelheid radioactiviteit in het milieu en in voeding te meten. Alle lidstaten van de Europese Unie zijn verplicht deze metingen jaarlijks te verrichten volgens het Euratom-verdrag uit 1957. Nederland voert daarbij de aanbevelingen uit die in 2000 zijn opgesteld om de metingen volgens een bepaald stramien uit te voeren. De metingen leveren achtergrondwaarden op, ofwel radioactiviteitsniveaus die onder normale omstandigheden aanwezig zijn. Deze waarden kunnen bij bijvoorbeeld calamiteiten of rampen als referentie dienen. Het RIVM rapporteert namens Nederland aan de Europese Unie over radioactiviteit in het milieu.

Radioactiviteit in lucht, voedsel, melk, gras en veevoer
De radioactiviteitsniveaus in lucht laten een normaal beeld zien dat niet verschilt van voorgaande jaren. De radioactiviteitsniveaus in voedsel en melk liggen net als in voorgaande jaren duidelijk onder de Europese limieten die zijn opgesteld voor consumptie en export, met uitzondering van een van de bijna 1.600 monsters. Dit was een wild zwijn-monster waarin het radioactiviteitsniveau de consumptielimiet met bijna een factor twee overschreed. Uitgaande van eenmalige consumptie is het risico voor de volksgezondheid verwaarloosbaar. Sinds 2013 zijn meetgegevens van gras en veevoer structureel toegevoegd aan deze rapportage. In beide laten de radioactiviteitsniveaus een normaal beeld zien.

Radioactiviteit in oppervlaktewater, zeewater en drinkwater
De radioactiviteitsniveaus in oppervlaktewater en zeewater verschillen niet van voorgaande jaren. De meeste radioactiviteitsniveaus in ongezuiverd water voor de drinkwaterproductie liggen duidelijk onder de screeningswaarden. Een uitzondering daarop zijn 31 monsters (8 procent van het totale aantal) waarbij licht verhoogde niveaus zijn gemeten. Een onderzoek naar de oorzaak van dit soort licht verhoogde niveaus is gaande. De overschrijdingen zijn in ieder geval zodanig dat ze niet schadelijk zijn voor de volksgezondheid.
 

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Environmental radioactivity in the Netherlands. : Results in 2013

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu