RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Method for derivation of probit functions for acute inhalation toxicity

Methode voor de afleiding van probitrelaties om acute sterfte te voorspellen na inhalatie van giftige stoffen

Publiekssamenvatting

Er bestaat een methode om risico's van het gebruik, vervoer en de opslag van gevaarlijke stoffen inzichtelijk te maken, de zogeheten kwantitatieve risicoanalyse (QRA). Als onderdeel hiervan wordt voorspeld welk percentage mensen overlijdt na het inademen van stoffen die acuut giftig zijn. Deze voorspellingen worden berekend met behulp van 'probitrelaties'. Een probitrelatie geeft het verband weer tussen de concentratie van een stof, de duur van de blootstelling en het deel van de blootgestelde personen dat een bepaald effect vertoont.

Om de probitrelaties te kunnen afleiden worden onderzoeksgegevens van dieren vertaald naar de mens. In dit rapport staat beschreven hoe deze afleiding moet worden uitgevoerd. De methodiek is in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu opgesteld door de Toetsgroep probitrelaties en vervangt de vorige versie van de methodiek uit 2001. De methodiek is grondig herzien en vervolgens internationaal gereviewd.

 

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Method for derivation of probit functions for acute inhalation toxicity

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu