RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Een gezondere regio : Handvatten voor gebruik van de VTV-2014

A healthier region : Tips voor using the PHSF 2014

Publiekssamenvatting

De handreiking 'Een gezondere regio' biedt handvatten om lokaal of regionaal met de informatie uit de VTV-2014 aan de slag te gaan. De handreiking helpt om de afwegingen tussen gezondheidsproblemen, politieke doelen en maatschappelijke waarden op speelse wijze te bespreken, om zo tot (integrale) beleids- en besluitvorming te komen. Bijvoorbeeld om een lokale of regionale volksgezondheidnota te ontwikkelen. Ook andere toepassingen zijn denkbaar. Zo is de informatie uit de VTV bruikbaar om de doelen of visie van een organisatie te formuleren of om aansluiting te zoeken bij nieuwe samenwerkingspartners. Verder kan hij worden gebruikt om in te spelen op lokale ontwikkelingen, zoals de overgang van de verantwoordelijkheid naar de gemeenten voor de jeugdzorg, werk en inkomen, en zorg aan langdurig zieken en ouderen. De handreiking bevat inzichten, werkvormen, (spel)materialen en inspiratie voor GGD'en of andere professionals. De VTV (Volksgezondheid Toekomst Verkenning) brengt elke vier jaar een grote hoeveelheid actuele informatie samen over gezondheid en zorg in Nederland.
 

Home / Documenten en publicaties / Een gezondere regio : Handvatten voor gebruik van de VTV-2014

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu