RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Life Cycle Assessment of two drinking water production schemes

Levenscyclusanalyse van twee drinkwaterproductieprocessen

Publiekssamenvatting

Met een zogeheten levenscyclusanalyse (LCA) is het mogelijk om te bepalen welke impact het productieproces van een product heeft op het milieu. De analyse omvat alle stadia die nodig zijn om een product te produceren en te consumeren, dus vanaf het onttrekken van de benodigde grondstoffen tot en met de verwerking van afval. Het doel van een LCA is om alternatieven te vergelijken en 'hotspots' in het productieproces in kaart te brengen, zodat het productieproces kan worden geoptimaliseerd. Het RIVM en drinkwaterbedrijf Oasen hebben een LCA uitgevoerd van twee drinkwaterproductieprocessen: een conventionele en een alternatieve.

Bij drinkwaterproductiebedrijven kunnen verschillende technieken worden ingezet om van oppervlaktewater en grondwater drinkwater te maken. De keuze van de technieken is afhankelijk van de kwaliteit van het bronwater. Membraanfiltratie is een techniek waarmee kan worden geanticipeerd op schommelingen in de kwaliteit van het bronwater. Dit is van belang omdat de kwaliteit van de drinkwaterbronnen uit oppervlaktewater naar verwachting in de toekomst onder druk staat. Membraanfiltratie is daardoor aantrekkelijk om voor drinkwaterproductie te worden gebruikt, alleen gaat deze techniek gepaard met een hoog energieverbruik.

In deze LCA is onderzocht wat de invloed van dit energiegebruik is ten opzichte van de andere onderdelen van het drinkwaterproductieproces. Daarnaast is gekeken hoe dit verandert als alleen windenergie wordt gebruikt bij de productie in plaats van de standaardenergiemix van Nederland. Wanneer uitsluitend windenergie wordt gebruikt, lijkt membraanfiltratie niet slechter voor het milieu dan een conventioneel drinkwaterproductieproces. Deze uitkomst is sterk afhankelijk van de mate waarin de werkwijze van de leveranciers van de benodigde hulpstoffen duurzaam is.
 

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Life Cycle Assessment of two drinking water production schemes

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu