RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Onderzoek naar mogelijke langetermijneffecten van elektromagnetische velden op de gezondheid van werknemers

Research into possible long term effects of electromagnetic fields on the health of workers

Publiekssamenvatting

Sterke elektromagnetische velden op de werkplek, zoals bij elektrisch lassen of radarinstallaties, kunnen direct gezondheidseffecten veroorzaken bij werknemers. Voorbeelden daarvan zijn prikkeling van de zenuwen of opwarming van organen. Vanaf juli 2016 worden werknemers in Nederland hiertegen beschermd op basis van Europese wet- en regelgeving. Langetermijneffecten zijn hier niet in opgenomen. Het RIVM heeft daarom in kaart gebracht welke mogelijke effecten de blootstelling op de lange termijn zou kunnen hebben op de gezondheid van werknemers. Dit geldt vooral voor situaties waarin de elektromagnetische velden zwakker zijn dan de limieten in de Europese regelgeving. Op basis van de huidige kennis blijkt hierop geen eenduidig antwoord mogelijk.

Er zijn bijvoorbeeld aanwijzingen dat er een verband is tussen (laagfrequente) elektromagnetische velden en de mate waarin de zenuwziekte ALS voorkomt. Het is echter nog niet duidelijk of de elektromagnetische velden de werkelijke oorzaak zijn, of andere factoren op de werkplek zoals chemische stoffen of elektrische schokken. Bij andere ziekten van het zenuwstelsel, zoals dementie en multiple sclerose (MS), spreken studies elkaar tegen of is er nog te weinig onderzoek gedaan naar het effect van elektromagnetische velden.

Er is geen verband aangetoond tussen blootstelling aan elektromagnetische velden en het ontstaan van diverse vormen van kanker. Voor borstkanker (bij vrouwen) is het bewijs dat er geen verband is het beste onderbouwd; voor hersentumoren en leukemie is er onvoldoende bewijs voor een verband. Voor andere vormen van kanker ontbreekt voldoende en goed onderbouwd onderzoek.

Deze bevindingen zijn gebaseerd op reviews van de wetenschappelijke literatuur en recente publicaties. Het is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van SZW omdat werknemers aan sterkere elektromagnetische velden kunnen blootstaan dan de algemene bevolking.

 

Home / Documenten en publicaties / Onderzoek naar mogelijke langetermijneffecten van elektromagnetische velden op de gezondheid van werknemers

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu