RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Addendum to "Electromagnetic Fields in the Irish Context" : Policy Options

Addendum bij "Elektromagnetische velden in de Ierse context" : Beleidsopties

Publiekssamenvatting

hoort bij hoofdrapport: 2015-0073
In opdracht van de Ierse overheid heeft het RIVM de huidige wetenschappelijke kennis over mogelijke gezondheidseffecten van elektromagnetische velden op een rij gezet. De nadruk lag op de elektromagnetische velden afkomstig van hoogspanningslijnen en basisstations voor mobiele telefonie. Daarnaast heeft het RIVM het beleid van vijf Europese landen en Ierland aangaande de blootstelling van de bevolking aan elektromagnetische velden in kaart gebracht. Ook is beschreven hoe dat beleid in de praktijk wordt uitgevoerd.

Met behulp van de verzamelde informatie zijn in dit Addendum beleidsopties geformuleerd op basis waarvan de Ierse overheid eigen beleid kan ontwikkelen.
 

Home / Documenten en publicaties / 2017 / Februari / Addendum to "Electromagnetic Fields in the Irish Context" : Policy Options

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu