RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

PFOA and possible health effects : A review of scientific literature

PFOA en mogelijke gezondheidseffecten : Een overzicht van wetenschappelijke literatuur

Publiekssamenvatting

Er zijn enkele verbanden gevonden tussen concentraties PFOA in het bloed van mensen met mogelijke gezondheidseffecten en de werking van het lichaam. Dit blijkt uit een literatuuronderzoek door het RIVM van de wetenschappelijke literatuur over onderzoek in mensen. Het is niet zeker dat PFOA in het bloed daadwerkelijk de oorzaak is of dat er andere verklaringen zijn voor de gevonden verbanden.

Aanleiding voor het onderzoek zijn vragen van omwonenden van de Dupont/Chemours-fabriek in Dordrecht over mogelijke gezondheidseffecten als gevolg van de emissie van PFOA door de fabriek. Het rapport geeft meer inzicht in wat uit de literatuur bekend is over welke mogelijke effecten samenhangen met blootstelling aan PFOA bij de mens, de concentraties PFOA in het bloed waarbij deze mogelijke effecten worden gevonden en de omvang van deze effecten. Concentraties PFOA in het bloed geven aan in welke mate mensen zijn blootgesteld aan deze stof.

Het wetenschappelijke bewijs verschilt tussen de gevonden effecten. De meest duidelijke aanwijzingen zijn er voor een verband tussen de blootstelling aan PFOA met hogere zogeheten totaal-cholesterolgehalten in bloed, hogere concentraties van het leverenzym ALT in het bloed en een lager geboortegewicht. Voor alle andere mogelijke effecten zijn de aanwijzingen minder duidelijk. Er zijn aanwijzingen voor een verband met hogere concentraties in het bloed van andere leverenzymen, LDL-cholesterol en urinezuur. Ook zijn aanwijzingen gevonden voor een grotere kans op chronische darmontsteking (colitis ulcerosa), zaadbal- en nierkanker, hoge bloeddruk tijdens de zwangerschap en zwangerschapsvergiftiging. Verder zijn er aanwijzingen voor een verband tussen de blootstelling en een verminderde toename van antilichamen in het bloed na vaccinaties, hogere of lagere concentraties in het bloed van schildklierhormonen en schildklierziekten.

 

Om te refereren naar dit rapport gebruik: DOI 10.21945/RIVM-2017-0086

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / 2017 / Mei / PFOA and possible health effects : A review of scientific literature

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu