RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Cleaning Products Fact Sheet : Default parameters for estimating consumer exposure - Updated version 2018

Schoonmaakmiddelen Factsheet : Standaard parameters voor de schatting van consumentenblootstelling - Herziene versie 2018

Publiekssamenvatting

Om mogelijke risico's van chemische stoffen in consumentenproducten te kunnen beoordelen, is een goede schatting nodig van de mate waarin mensen eraan blootstaan als zij het product gebruiken. Voor deze schatting heeft het RIVM het computerprogramma ConsExpo ontwikkeld, waarvoor recentelijk een webapplicatie is gemaakt (ConsExpo Web). Hiermee kan bijvoorbeeld de blootstelling van een bepaalde chemische stof binnenshuis tijdens het gebruik van bijvoorbeeld verf, schoonmaakmiddelen of cosmetica worden berekend.

Voor de gebruikers van ConsExpo Web zijn Factsheets geschreven waarin standaardmodellen en standaardwaarden (defaults) staan voorgeschreven. Door deze modellen en waarden te gebruiken, wordt de blootstellingsschatting op een transparante en gestandaardiseerde manier uitgevoerd. Er zijn meerdere Factsheets, waarvan, in navolging op de Factsheet Algemeen in 2014, nu de Schoonmaakmiddelen Factsheet is herzien.

In de Schoonmaakmiddelen Factsheet staan standaardwaarden die bruikbaar zijn om de blootstelling aan een stof in een schoonmaakmiddel te schatten. Voorbeelden van die waarden zijn de frequentie van het gebruik en hoeveelheden van het gebruikte product. In de herziene versie staan de nieuwste beschikbare databronnen beschreven, is de nieuwe informatie beoordeeld en waar nodig zijn de standaardwaarden aangepast.

Parallel aan de publicatie van de herziene Schoonmaakmiddelen Factsheet zullen ook de gepubliceerde standaardwaarden in de ConsExpo-database van onder meer wasmiddelen, afwasmiddelen, allesreinigers, schuurmiddelen, badkamerreinigers, vloer-, tapijt, -en meubelreinigingsmiddelen worden vernieuwd.

 

Om te refereren naar dit rapport gebruik: DOI 10.21945/RIVM-2016-0179

Home / Documenten en publicaties / 2018 / Januari / Cleaning Products Fact Sheet : Default parameters for estimating consumer exposure - Updated version 2018

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu