RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

ConsExpo Web. Consumer exposure models - model documentation : Update for ConsExpo Web 1.0.2

ConsExpo Web. Consumenten blootstellingmodellen - documentatie : Actualisatie naar aanleiding van nieuwe mogelijkheden in ConsExpo Web - versie 1.0.2

Publiekssamenvatting

Het RIVM heeft een handleiding opgesteld voor het gebruik van ConsExpo Web. Deze internetapplicatie is ontwikkeld om de blootstelling aan chemische stoffen te schatten voor uiteenlopende producten en omstandigheden waaronder consumenten aan ze worden blootgesteld. De blootstellingsberekeningen geven informatie die nodig is om de veiligheid van chemische stoffen in consumentenproducten te kunnen beoordelen. ConsExpo Web is de opvolger van ConsExpo versie 4 en is bedoeld voor blootstellingsexperts en risicobeoordelaars van overheden, instituten en bedrijven. Met ConsExpo Web kunnen zij blootstellingschattingen op een transparante en gestandaardiseerde manier uitvoeren.

Er bestaat een grote verscheidenheid aan consumentenproducten, van schoonmaakmiddelen en ongediertebestrijdingsmiddelen tot verf en cosmetica. Ook de manier waarop consumenten de producten gebruiken verschilt, zoals de doseringen en de frequentie. ConsExpo Web biedt een aantal algemeen toepasbare blootstellingsmodellen en een database met gegevens over blootstellingsfactoren. Tezamen bieden zij een basis van waaruit de blootstelling van een specifiek product geschat kan worden.

De handleiding geeft een overzicht van ConsExpo Web, een uitleg van de in ConsExpo Web beschikbare blootstelling- en opname modellen en aanbevelingen om de blootstellingsschatting zorgvuldig te analyseren. ConsExpo Web is beschikbaar via rivm.nl/consexpo en is, na registratie, gratis te gebruiken.

 

Om te refereren naar dit rapport gebruik: DOI 10.21945/RIVM-2017-0197

Home / Documenten en publicaties / 2018 / Januari / ConsExpo Web. Consumer exposure models - model documentation : Update for ConsExpo Web 1.0.2

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu