RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Post-marketing surveillance of chemicals: organisations and databases : Workshop report

Post-marketing surveillance van stoffen: organisaties en databases : Workshop rapport

Publiekssamenvatting

Voordat stoffen op de markt worden gebracht, beoordeelt de overheid, importeur of producent of het veilig is om deze stoffen te gebruiken. De manier waarop deze veiligheidsbeoordeling wordt uitgevoerd, is vastgelegd in (inter)nationale wetgeving. Maar meestal wordt niet gespecificeerd voor welke producten de stoffen worden gebruikt. In Nederland houdt een groot aantal instellingen zich bezig met de veiligheid van de producten waar de stoffen in zitten nadat ze op de markt zijn verschenen, de zogeheten post marketing surveillance. Een eenduidig zicht op onvoorziene gezondheidseffecten tijdens het gebruik ontbreekt echter.

Het RIVM werkt daarom aan een systeem om beter zicht op deze effecten te krijgen. Hiertoe hebben experts van organisaties die bijwerkingen en effecten van stoffen documenteren, gezamenlijk geïnventariseerd aan welke informatie behoefte is. De experts hebben ideeën uitgewisseld hoe beter bekend kan worden gemaakt welke informatie uit bestaande databases beschikbaar is en hoe die beter met elkaar kan worden uitgewisseld tussen organisaties die er belang bij hebben. De focus lag daarbij op mogelijkheden om signalen van mogelijk nadelige gezondheidseffecten actief uit te wisselen. Momenteel worden producenten pas geïnformeerd nadat een effect is optreden.

Dit rapport biedt een overzicht van relevante databases, webadressen en contactgegevens die uitwisseling tussen relevante partijen kan faciliteren. Ook zijn drie case studies uitgewerkt om hiaten bloot te leggen: metalen heuptransplantaten (medische hulpmiddelen), pesticiden voor mensen die werken in de agrobranche en consumentenproducten die voor andere doeleinden worden gebruikt dan waarvoor ze zijn beoordeeld, zoals een zuur in producten waar kinderen slijm mee kunnen maken.

 

Om te refereren naar dit rapport gebruik: DOI 10.21945/RIVM-2017-0184

Home / Documenten en publicaties / 2018 / Januari / Post-marketing surveillance of chemicals: organisations and databases : Workshop report

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu