RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Antifouling systems for pleasure boats : Overview of current systems and exploration of safer alternatives

Antifouling systemen voor pleziervaart

Publiekssamenvatting

Op pleziervaartuigen worden momenteel vaak verven gebruikt die ervoor zorgen dat er op het oppervlak onder water geen algen en schelpdieren aangroeien (antifouling). Deze verven bevatten giftige stoffen. De Nederlandse overheid wil stimuleren dat booteigenaren overstappen naar minder milieubelastende antifouling-systemen. Het RIVM heeft daarom een overzicht gemaakt van de huidige en toekomstige mogelijkheden om aangroei op het onderwateroppervlak van plezierboten te voorkomen. Een aantal systemen is naar verwachting aanzienlijk minder milieubelastend dan de huidige. Het RIVM doet ook suggesties om het gebruik van dergelijke schonere antifouling-systemen te bevorderen.

De huidige antifouling-verven zijn vaak 'zelfslijpende verven' met koper als bestrijdingsmiddel en zink als hulpstof: de verf slijt tijdens het varen af waarmee de stoffen steeds opnieuw uit de coating vrij komen. Hierdoor komen zware metalen in het water terecht die het milieu belasten.

Er zijn al verschillende systemen zonder bestrijdingsmiddelen beschikbaar voor pleziervaartuigen, waarvan een deel waarschijnlijk minder milieubelastend is dan de zelfslijpende verven met bestrijdingsmiddelen. Dit gaat onder meer om harde 'foul release coatings', andere harde coatings, folies met kunststof 'stekeltjes', en systemen op basis van ultrasoon geluid. Sommige veelbelovende antifouling-systemen bevinden zich nog in de onderzoeksfase, zoals het gebruik van ultraviolet licht en de ontwikkeling van natuurlijke, goed afbreekbare bestrijdingsmiddelen die in de coating blijven.

Het RIVM raadt aan te onderzoeken wat de wettelijke mogelijkheden zijn om het gebruik van middelen die bestrijdingsmiddelen bevatten en zelfslijpende verven te verminderen. Daarnaast zou het voor consumenten duidelijker moeten zijn hoe goed of slecht de bestaande mogelijkheden scoren op het gebied van werkzaamheid, veiligheid en milieubelasting. Ook is het wenselijk dat er een gestandaardiseerde test komt om de werkzaamheid van antifouling-systemen onder verschillende omstandigheden beter vast te stellen.
 

Home / Documenten en publicaties / 2018 / Oktober / Antifouling systems for pleasure boats : Overview of current systems and exploration of safer alternatives

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu