RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Methodology for the calculation of emissions from product usage by consumers, construction and services

Methodiekrapport om emissies door productgebruik te berekenen

Publiekssamenvatting

Het RIVM heeft beschreven hoe de Nederlandse Emissieregistratie de uitstoot berekent van verontreinigende stoffen door het gebruik van producten.

Nederland is vanwege internationale verdragen, zoals het Kyoto-protocol, de EU-Emissieplafonds (NEC-Directive) en de Convention on Long-range Transboundary Air Pollution (CLRTAP), verplicht om jaarlijks volgens de meest actuele wetenschappelijk inzichten te rapporteren over de uitstoot van broeikasgassen, verzurende stoffen en stoffen die gerelateerd zijn aan grootschalige luchtverontreiniging. De gerapporteerde uitstoot door productgebruik wordt met de methoden beschreven in dit rapport onderbouwd.

Deze rapportage is bedoeld voor de (internationale) reviewers die de Nederlandse rapportages aan de EU en VN valideren.

 

Om te refereren naar dit rapport gebruik: DOI 10.21945/RIVM-2018-0011

Home / Documenten en publicaties / 2018 / Mei / Methodology for the calculation of emissions from product usage by consumers, construction and services

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu