VCP 2007-2010 - Deel 1, Voedingsmiddelen (EPIC-Soft-groepen)

Dit zijn de resultaten van de consumptie van (groepen) voedingsmiddelen, zowel voor de totale studiepopulatie als afzonderlijk voor de gebruikers. De resultaten zijn ook in te zien voor de groepen kinderen en volwassenen of opgesplitst naar geslacht binnen leeftijdsgroepen, opleiding of naar gewichtsklasse en naar plaats en moment van consumptie. De voedingsmiddelengroepen zijn gerangschikt naar de EPIC-Soft-indeling.

Gebruik de onderstaande link om het document te downloaden.

VCP 2007-2010 - Deel 1, Voedingsmiddelen (EPIC-Soft-groepen) 13 juni 2012, PDF | 1MB

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu