RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Jonge kinderen, consumptie verrijkte voedingsmiddelen, productgroepen, gebruikers

Consumptie van verrijkte voedingsmiddelen (productgroepen) door Nederlandse kinderen (gebruikers en totale populatie) met leeftijd 2-6 jaar

 

Home / Documenten en publicaties / Tabellen & grafieken / VCP / Jonge kinderen 2006 / Jonge kinderen, consumptie verrijkte voedingsmiddelen, productgroepen, gebruikers

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu