RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Jonge kinderen, opgesplitst naar geslacht, consumptie verrijkte voedingsmiddelen, productgroepen, gebruikers

Consumptie* van verrijkte voedingsmiddelen (productgroepen) door Nederlandse kinderen (gebruikers en totale populatie) met leeftijd 2-6 jaar, opgesplitst naar geslacht

 

Home / Documenten en publicaties / Tabellen & grafieken / VCP / Jonge kinderen 2006 / Jonge kinderen, opgesplitst naar geslacht, consumptie verrijkte voedingsmiddelen, productgroepen, gebruikers

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu