RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Jonge kinderen, opgesplitst naar gewichtsklasse, consumptie productgroepen, gebruikers

Voedselconsumptie (productgroepen) van Nederlandse kinderen (gebruikers en totale populatie) met leeftijd 2-6 jaar, uitgesplitst naar gewichtsklasse

 

Home / Documenten en publicaties / Tabellen & grafieken / VCP / Jonge kinderen 2006 / Jonge kinderen, opgesplitst naar gewichtsklasse, consumptie productgroepen, gebruikers

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu