RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Jonge kinderen, opgesplitst naar leeftijd, consumptie productgroepen, gebruikers

Voedselconsumptie* (productgroepen) van Nederlandse kinderen (gebruikers en totale populatie) met leeftijd 2-6 jaar, uitgesplitst naar leeftijd binnen geslacht

 

Home / Documenten en publicaties / Tabellen & grafieken / VCP / Jonge kinderen 2006 / Jonge kinderen, opgesplitst naar leeftijd, consumptie productgroepen, gebruikers

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu