RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Jonge kinderen, opgesplitst naar leeftijd, consumptie verrijkte voedingsmiddelen, productgroepen

Consumptie van verrijkte voedingsmiddelen door Nederlandse kinderen met leeftijd 2-6 jaar, opgesplitst naar geslacht binnen leeftijd

 

Home / Documenten en publicaties / Tabellen & grafieken / VCP / Jonge kinderen 2006 / Jonge kinderen, opgesplitst naar leeftijd, consumptie verrijkte voedingsmiddelen, productgroepen

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu