RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Jonge kinderen, opgesplitst naar opleiding verzorgers, consumptie productgroepen, plaats van consumptie

Gemiddelde bijdrage (%) van plaats aan consumptie van voedingsmiddelen van Nederlandse kinderen met leeftijd 2-6 jaar, opgesplitst naar hoogste opleidingsniveau verzorger(s)

 

Home / Documenten en publicaties / Tabellen & grafieken / VCP / Jonge kinderen 2006 / Jonge kinderen, opgesplitst naar opleiding verzorgers, consumptie productgroepen, plaats van consumptie

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu