RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Jonge kinderen, opgesplitst naar opleiding verzorgers, consumptie verrijkte voedingsmiddelen, productgroepen, gebruikers

Consumptie van verrijkte voedingsmiddelen (productgroepen) door Nederlandse kinderen (gebruikers en totale populatie) met leeftijd 2-6 jaar, opgesplitst naar hoogste opleidingsniveau verzorger(s)

 

Home / Documenten en publicaties / Tabellen & grafieken / VCP / Jonge kinderen 2006 / Jonge kinderen, opgesplitst naar opleiding verzorgers, consumptie verrijkte voedingsmiddelen, productgroepen, gebruikers

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu