RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Jongvolwassenen, opgesplitst naar geslacht, consumptie productgroepen, eetmoment

Bijdrage (gewogen %) van de verschillende eetmomenten aan de consumptie van voedingsmiddelen voor 19-30-jarigen, opgesplitst naar geslacht

 

Home / Documenten en publicaties / Tabellen & grafieken / VCP / Jongvolwassenen 2003 / Jongvolwassenen, opgesplitst naar geslacht, consumptie productgroepen, eetmoment

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu