RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Jongvolwassenen, opgesplitst naar opleiding, consumptie productgroepen, plaats van consumptie

Bijdrage (gewogen %) van plaats van de consumptie van voedingsmiddelen voor 19-30-jarigen, opgesplitst naar opleidingsniveau

 

Home / Documenten en publicaties / Tabellen & grafieken / VCP / Jongvolwassenen 2003 / Jongvolwassenen, opgesplitst naar opleiding, consumptie productgroepen, plaats van consumptie

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu