RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

VCP Ouderen 2010-2012 - Deel 1, Voedingsmiddelen (EPIC-Soft-groepen)

Dit zijn de resultaten van de consumptie van (groepen) voedingsmiddelen, zowel voor de totale studiepopulatie als afzonderlijk voor de gebruikers. De resultaten zijn ook in te zien opgesplitst naar geslacht, leeftijdsgroepen, opleiding of naar gewichtsklasse en naar plaats en moment van consumptie. De voedingsmiddelengroepen zijn gerangschikt naar de EPIC-Soft-indeling.

 

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Tabellen & grafieken / VCP / Ouderen 2010-2012 / VCP Ouderen 2010-2012 - Deel 1, Voedingsmiddelen (EPIC-Soft-groepen)

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu