RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

VCP Ouderen 2010-2012 - Deel 6, Micronutriënten

Dit zijn de resultaten van waargenomen inneming van micronutriënten (vitamines en mineralen). De gegevens zijn ook opgesplitst naar plaats en eetmoment van consumptie. De resultaten zijn te selecteren voor de totale studiepopulatie, of opgesplitst naar geslacht, leeftijdsgroepen, opleiding of gewichtsklasse.

 

Download

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Tabellen & grafieken / VCP / Ouderen 2010-2012 / VCP Ouderen 2010-2012 - Deel 6, Micronutriënten

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu