RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Resultaten Meetnet Hemelhelderheid Nederland

Het Meetnet Hemelhelderheid Nederland bestond uit negen meetlocaties waar continu de hemelhelderheid gemonitored werd. De meetresultaten van alle negen meetlocaties werden eens per maand uitgezet in een grafiek. Voor de geïnteresseerden zijn de resultaten tot en met januari 2014 te bekijken. In januari 2014 is het meetnet overgedragen aan Nachtmeetnet.

Het gaat hierbij om de ruwe data, zogeheten ‘quicklooks’. Deze zijn ongekalibreerd en ongevalideerd en bedoeld om snel een overzicht te krijgen van de metingen. In één zo’n grafiek (quicklook) staan de meetgegevens van één nacht voor alle negen meetlocaties. De tijd op de horizontale as is in UTC (Coordinated Universal Time). Dit is de tijd op de nulmeridiaan zonder toepassing van zomertijd. In Nederland geldt in de winter UTC+1 en in de zomer UTC+2. Op de verticale as wordt links de hemelhelderheid in luminanties weergegeven en rechts de hemelhelderheid in magnitudes per vierkante boogseconde. Dit geeft dus aan hoe donker of hoe licht het is. De link naar de meetresultaten brengt u in een folder-structuur per maand. Binnen één maand kunt u eenvoudig alle quicklooks bekijken. Indien de meetgegevens van een locatie niet weergegeven worden in de grafiek is deze locatie òf nog niet operationeel, òf de data-upload heeft niet goed gewerkt. In een enkel geval zal de data echt ontbreken.

Interpretatie van de meetresultaten

Hieronder volgen een aantal voorbeelden met korte uitleg over wat er zoal te zien is in de grafieken.

Voorbeeld1 HeldereNacht SQM20100308 436

Figuur 1. Heldere nacht

Voorbeeld2 Wolk SQM20100504 436 
Figuur 2. Heldere nacht met wolk

Voorbeeld3 WolkenMaan SQM20101020 436 
Figuur 3. Een nacht met gebroken bewolking. De grote curve is de invloed van de maan. Hier bovenop zie je de invloed van de gebroken bewolking.

Voorbeeld4 KorteNacht SQM20100617 436 
Figuur 4. Een korte nacht (in de zomer).

Voorbeeld5 GeslotenWolkendek SQM20100726 436 
Figuur 5. Aan het eind van de nacht komt er een gesloten wolkendek over.

Voorbeeld6 Oudjaar SQM20101231 436 
Figuur 6. Oudejaarsnacht met vuurwerk (merk hierbij het tijdsverschil tussen lokale tijd en UTC op).

Home / Documenten en publicaties / Tabellen & grafieken / Resultaten Meetnet Hemelhelderheid Nederland

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu