RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Doorlooptijden darmkanker

Een overzicht met de doorlooptijden van het bevolkingsonderzoek darmkanker en de aansluitende diagnostiek.

Het bevolkingsonderzoek darmkanker is gericht op mannen en vrouwen van 55 tot en met 75 jaar. Elke twee jaar zullen zij worden uitgenodigd om mee te doen aan het bevolkingsonderzoek. Zij ontvangen daarvoor thuis een ontlastingstest, die zij na afname van een fecesmonster opsturen voor analyse. Bij een afwijkende uitslag worden zij doorverwezen voor verdere diagnostiek (coloscopie) en zo nodig behandeling.

Het primaire proces van het bevolkingsonderzoek darmkanker bestaat uit de volgende fasen:
1. selectie en uitnodigen
2. screenen
3. communiceren en verwijzen
4. diagnostiek
5. behandeling en surveillance

Om de (mogelijke) ongerustheid onder deelnemers zoveel mogelijk te beperken, dienen de doorlooptijden zo kort mogelijk te zijn.

Bekijk de tabellen via de link in de kolom 'Download'.

 

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu